องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก
๑๗๑ หมู่ ๔ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๓๐

นายก อบต. ๐๙๓-๕๒๔-๙๘๒๑

ปลัด อบต. ๐๘๑-๘๗๙-๘๓๒๖ 

www.donkok.go.th 

E-Mail :  ๖๓๑๑๓๐๑@dla.go.th

    โทรสาร   ๐๔๔ - ๑๑๐๕๙๘

  โทรศัพท์  ๐๔๔-๑๑๐๕๙๘


ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา