องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านดอนกอย (ข้อบัญญัติ) ปี 2565

     

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหัวฝาย (ข้อบัญญัติ) ปี 2565

     

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านหนองแวงพัฒนา (ข้อบัญญัติ) ปี 2565

     

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 111 บ้านนาขาม (ข้อบัญญัติ) ปี 2565

     

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านดคกสะแทน สาย2 (ข้อบัญญัติ) ปี 2565

     

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านโคกสะแทน สาย1 (ข้อบัญญัติ) ปี 2565

     

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองแวง (ข้อบัญญัติ) ปี 2565

     

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองแวง (ข้อบัญญัติ) ปี 2565

     

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร หมู่ 7 บ้านโคกกุง (จ่ายขาดเงินสะสม) ปี 2565

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา