องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอกเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น( 2561-2565)

      

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ส่วนบทนำ

      

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ส่วนที่ 1

      

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ส่วนที่ 2

      

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3

      

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ส่วนที่ 4

      

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ส่วนที่ 5

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา