องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

     

ข้อมูลสถิติเชิงการให้บริการ ปี 2564

      

สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2563

      

สถิติผู้มาใช้บริการ

      

รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

      

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2562

      

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา