องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
ในวันที่ 1 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดนกอก ได้แสดงเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก

     

รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563

      

ระบบการป้องกัน

      

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา