องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

     

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามจ่ายขาดเงินสะสม-ปี-2564

      

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ-ปี-2564

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี พ.ศ. 2564

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ปี 2562

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ปี 2562

      

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3 ปี 2562

      

สรุปผลการจัดจ้าง(จ่ายขาดเงินสะสม) ปีงบประมาณ 2562

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา