องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

     

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ปี 2563

      

รายงานผลการจัดจ้างตามข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563

      

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3 ปี 2563

      

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ปี 2563

      

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ปี 2563

      

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ปี 2562

      

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

      

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา