องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

     

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

      

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

      

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

      

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา