องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน)ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565  โดยร่วมกับ ประชาชนตำบลดอนกอก ม.1-14  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รพสต.ในเขตรับผิดชอบ อปพร  ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์  เพื่อจัดตั้งด่านชุมชนและบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา