องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
ฝ่ายบริหาร  |  ฝ่ายนิติบัญญัติ  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา
 
นางสุภาพร พรไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก โทร 0935249821
นายนิคม เม็กไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก โทร 0982853278
นายประพันธ์ บรรยงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก โทร 0646493591
นางอุบลรัตนา แพไธสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก โทร 0933484082
หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.ท.บุรินทร์ บุญรับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0818798326
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา