องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดตรวจป้องกันโควิด ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ของ อบต.ดอนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านดอนกอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
ซื้ออาหารเสริมนมเดือนสิงหาคม สำหรับโรงเรียน ๓ แห่ง และ ศพด. ๓ แห่ง ของ อบต.ดอนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร canon ฃอง อบต.ดอนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ก.ค 2022]
ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือนกรกฏาคม ของ อบต.ดอนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ก.ค 2022]
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ของอบต.ดอนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 มิ.ย 2022]
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาแอร์และกล้องวงจรปิด ของอบต.ดอนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 มิ.ย 2022]
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของอบต.ดอนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 มี.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา