องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประวัติความเป็นมา
            ตำบลดอนกอกแยกออกจากตำบลบ้านคู เมื่อปี พ.ศ. 2524 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับ (1355) ประกาศ ณ  วันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539  และปรับเป็น อบต.ขนาดกลางเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
การจองระบบคิวออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ชวนชิมชวนช็อป
เช็คเมล์
ความรู้ / บทความ
เข้าระบบ
ติดต่อเรา